Sandboxie 5.31.4

Sandboxie 5.31.4

Ronen Tzur – 0,6MB – Shareware –
ra khỏi 70 phiếu
4 Stars User Rating
Sandboxie đòi hỏi các vô hiệu hoá không chặn của chức năng có sẵn cho các trang Web thông qua trình duyệt. Thay vào đó, Sandboxie cô lập và ly kết quả của các trang Web bất cứ điều gì có thể làm cho máy tính của bạn, bao gồm cài đặt phần mềm không mong muốn. Có là không có thương mại-off chức năng cho an ninh: các trang Web có thể sử dụng đầy đủ các công cụ nội dung hoạt động, và nếu nó sử dụng các công cụ cố để cài đặt phần mềm hoặc nếu không thay đổi trong máy tính của bạn, sau đó những thay đổi này có thể được hoàn tác dễ dàng.
Sandboxie ban đầu đã được thiết kế để tăng tính bảo mật của trình duyệt Internet Explorer, Tuy nhiên nó là chỉ có hiệu quả với bất kỳ trình duyệt nào khác, và trong thực tế, bất kỳ chương trình nào khác. Sandboxie kết thúc tốt đẹp một lớp bảo vệ xung quanh thành phố chương trình nó giám sát. Nó là này lớp chặn và cô lập bất kỳ thay đổi nào các chương trình thực hiện cho máy tính. Và lớp này là khách quan để chương trình cụ thể nó kết thúc tốt đẹp. Sandboxie được thiết kế như là một ứng dụng mà sẽ cho phép bạn cô lập và ly trang web.

Tổng quan

Sandboxie là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Ronen Tzur.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 942 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Sandboxie là 5.31.4 , phát hành vào ngày 11/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.30 , được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

Sandboxie đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Người sử dụng của Sandboxie đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Sandboxie!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 942 UpdateStar có Sandboxie cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Ronen Tzur
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại